U bent hier: Home - Beroepen - Asfaltwerker - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


Van de asfaltwerker / asfaltwegenbouwers klaagt 59% over het lawaai. Dit is een stuk meer dan het gemiddelde in de bouw (42%). Op en rond het materieel is het geluidsniveau vaak 85 tot 95 dB(A). Bij werkzaamheden als frezen, zagen en hakken zijn geluidniveaus mogelijk van 100 tot 105 dB(A). Ook het verkeer kan een bron zijn van lawaai. Wanneer geen gehoorbescherming wordt gedragen, leidt dit tot gehoorschade. De grenswaarde voor lawaai is 80 dB(A).


Te nemen maatregelen:


Bronmaatregelen
 • Neem bij het vervangen van het materieel de geluidproductie mee in de afweging. Vraag de leverancier om informatie over de geluidemissie.
 • Zoek alternatieven voor werkzaamheden of materieel waarbij sprake is van hoge geluidniveaus.
 • Isoleer materieel door het dichten van kieren en het aanbrengen van omkastingen, isolatie en geluiddempende vloermatten.

Collectieve maatregelen
 • Zorg voor periodiek onderhoud; dit leidt tot minder onnodig lawaai door bijvoorbeeld rammelende onderdelen.
 • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidsniveau van 80 dB(A)).
 • Het dragen hiervan is verplicht bij geluidsniveaus hoger dan 85 dB(A).
 • Kies een type in overleg met uw personeel. Een middel dat niet lekker zit, wordt vaak slecht gebruikt. Overweeg een type voorzien van communicatiemogelijkheden voor functies waarvoor frequent contact met collega's noodzakelijk is.
 • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende. Bovendien kunnen toxische of irriterende stoffen in de gehoorgang terechtkomen.
  Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
 • Zie toe op het gebruik van de gehoorbeschermingsmiddelen; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
 • Verlaag de geluidniveaus van machines door te zorgen dat het toerental zo laag mogelijk blijft.
 • Werk niet onnodig dicht bij de plek waar het lawaai ontstaat; hoe groter de afstand tot de bron, hoe lager de blootstelling.
 • Zorg ervoor dat het toerental van de machines zo laag mogelijk blijft.
 • Houd de cabine gesloten; vaak is het geluidniveau buiten de cabine een stuk hoger.
 • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A), dus bij het meeste werk op en rond de asfaltmachines.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina