U bent hier: Home - Beroepen - Loodgieter - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


De loodgieter maakt gebruik van PVC-lijm en soldeervloeistof. In PVC-lijm zijn zitten organische stoffen. Soldeervloeistof is vaak sterk irriterend. Ook heeft de loodgieter met soldeerrook, verbrandingsgassen en rioolgassen te maken. 16% van de beroepsgroep heeft hinder van rook (vermoedelijk soldeerrook). 23% klaagt over damp, gas of nevel. Van de loodgieters heeft 17% allergische luchtwegaandoeningen. Verder wordt de loodgieter blootgesteld aan mogelijk schadelijke micro-organismen tijdens het aansluiten op en het vervangen van afvoerputjes en rioolaansluitingen. Loodgieters hebben regelmatig met (kwarts-) stof te maken. 42% van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Hoeveel stof vrijkomt hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Vooral bij het hakken, frezen en boren komt (kwarts-) stof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of de toepassing van afzuiging. Zonder een van deze maatregelen kan de hoeveelheid kwartsstof boven de grenswaarde uitkomen. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof is 0,075 mg/m³.

De belangrijkste risico's zijn:
 • Kankerverwekkende stoffen
 • Schadelijke stoffen


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Gebruik voor het frezen van leidingsleuven (verplicht) een frees- of zaagmachine met watertoevoer of afzuiging.
 • Maak voor het boren van muurdoorvoeren voor afvoerbuizen gebruik van een kernboormachine met watertoevoer.
 • Besteed het werk (frezen, boren) zonodig uit aan een bedrijf dat wel over apparatuur met watertoevoer of afzuiging beschikt.

Collectieve maatregelen
 • Gebruik een boormachine voorzien van stofafzuiging.
 • Zorg in kleine ruimtes (kruipruimten) met weinig of geen ventilatie voor afzuiging of kunstmatige ventilatie om de rook, nevel of damp af te voeren.
 • Gebruik knelkoppelingen op plaatsen waar veel hinder door soldeerrook of soldeervloeistof te verwachten is.
 • Zorg voor een goede industriestofzuiger voor het opruimen van stof.
 • Zorg voor de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen.
 • Regel ademhalingsbescherming. Meestal is een halfgelaatsmasker met filtertype P2 voorzien van uitademventiel afdoende; dit geldt niet voor freeswerk zonder watertoevoer of stofafzuiging.

Individuele maatregelen
 • Zorg voor een opgeruimde, schone werkplek.
 • Gebruik bij het frezen van leidingsleuven altijd watertoevoer of stofafzuiging; dit is verplicht.
 • Ruim stof en gruis op met een stofzuiger, niet door te vegen of met perslucht schoon te blazen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door ramen of deuren te openen.
 • Gebruik bij (frezen, boren) de beschikbaar gestelde ademhalingsbescherming.
 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.


Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina